Materiale

Studii realizate în cadrul proiectului

 

CALITATEA SISTEMELOR EDUCAȚIONALE LA NIVEL EUROPEAN

EVALUAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT DIN PERSPECTIVA DESCENTRALIZARII

 

 

"Toate drepturile asupra lucrărilor  realizate sunt rezervate Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în calitate de Beneficiar al proiectului Cod SMIS:37655, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013.

Nici o parte din aceste lucrări nu poate fi reprodusă în scopuri comerciale".