Seminar national

Elaborarea de proceduri și reguli privind asigurarea calității în educație prin inspecția școlară și pentru debirocratizarea învățământului preuniversitar

 

 

Organizarea unui Seminar Național, în cadrul căruia vor fi organizate ateliere de lucru la care vor lua parte reprezentanți ai mediului educațional preuniversitar, practicieni de la nivel local și central

 

 

În cadrul acestei activități a fost organizat un Seminar Național și 4 ateliere de lucru cu participarea reprezentanților mediului educațional preuniversitar, practicieni de la nivel local și central.

 

Seminarul Național împreună cu cele 4 ateliere tematice au fost organizate, joi,  26 iunie 2015, la București, cu participarea a110 reprezentanți ai grupului țintă.

 

În cadrul seminarului au fost prezentate:

 

  • Principalele aspecte birocratice din sistemul de învățământ preuniversitar, conform rezultatelor studiului privind birocrația și debirocratizarea sistemului de educație preuniversitar
  • Propunerile privind debirocratizarea sistemului de învățământ preuniversitar cuprinse în raportul de prognoză rezultat în urma organizării celor 8 focus-grupuri regionale
  • sistemului informatic creat în cadrul proiectului

 

Galerie foto Seminar Național:

   
   

 

 

Cele 4 ateliere de lucru au avut drept scop identificarea de soluții, recomandări și bune practici de la reprezentanții mediului educațional preuniversitar, în vederea stabilirii conținuturilor sistemului informatic pentru debirocratizarea sistemului de învățământ preuniversitar.

 

Tematicile atelierelor au fost corelate cu modulele sistemului informatic realizat în cadrul proiectului.

 

 

Tematică atelier

Număr de participanți

Atelier de lucru nr.1

Modulul de gestiune a portofoliului profesorului

19 participanți

Atelier de lucru nr.2

Modulul portal de comunicare și interacțiune cu societatea civilă

18 participanți

Atelier de lucru nr.3

Modulul gestiunea și prelucrarea documentelor de inspecție și control periodic la nivelul unităților de învățământ

22 participanți

Atelier de lucru nr.4

Modulul gestiunea programelor școlare CDS si CDL, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar și comunităților locale/ Modulul gestiunea proiectelor și activităților extra curriculare derulate la nivelul unităților de învățământ

22 participanți

 

 

În urma celor 4 ateliere, propunerile colectate de la participanți vor fi prelucrate sub forma unor variante de lucru și vor fi înaintate Ministerului Educației și Cercetării Științifice spre analiză.  

 

 

Galerie foto Atelier 1 - Modulul de gestiune a portofoliului profesorului

   
   

 

Galerie foto Atelier nr. 2 - Modulul portal de comunicare și interacțiune cu societatea civilă

   
   

 

Galerie foto Atelier nr. 3 - Modulul gestiunea și prelucrarea documentelor de inspecție și control periodic la nivelul unităților de învățământ

   
   

 

Galerie foto Atelier nr. 4 - Modulul gestiunea programelor școlare CDS si CDL, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar și comunităților locale/ Modulul gestiunea proiectelor și activităților extra curriculare derulate la nivelul unităților de învățământ