Focus -grupuri

Colectarea de sugestii și propuneri de la societatea civilă/ organizațiile profesionale privind elaborarea de proceduri în vederea debirocratizării sistemului de învățământ preuniversitar

 

 

Organizarea a 8 focus grupuri la nivel regional cu scopul de a colecta sugestii și recomandări privind elaborarea de proceduri în vederea debirocratizării sistemului de învățământ preuniversitar

 

     În cadrul acestei activități se va elabora un sistem unitar de indicatori privind calitatea proceselor educaționale stipulate prin noua Lege a Educației Naționale, în urma colectării unor propuneri de debirocratizare a sistemului de învățământ și de îmbunătățire a managementului instituțional la nivelul învățământului preuniversitar.

 

     Colectarea propunerilor și sugestiilor privind debirocratizarea învățământului preuniversitar de la reprezentanții grupului țintă (directori de unități de învățământ din sistemul preuniversitar, angajați ai inspectoratelor școlare, reprezentanți ai societății civile, asociații profesionale, practicieni din cadrul sistemului educațional preuniversitar din județele care fac parte din regiunile de dezvoltare regională, aferente locației evenimentului) se va realiza prin realizarea și aplicarea unui chestionar și prin organizarea a 8 focus grupuri la nivel regional.

 

     Focus grupurile vor oferi posibilitatea de a colecta propuneri menite să vină în întâmpinarea nevoilor reale ale mediului preuniversitar, acestea reprezentând opiniile practicienilor din cadrul sistemului educațional preuniversitar.

 

     În urma activității va rezulta un raport de prognoză privind modalități de debirocratizare a sistemului de învățământ preuniversitar, raport ce va fi înaintat spre analiză către Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

 

 

Focus grupuri

 

     În perioada mai – iunie 2015, au fost organizate cele 8 focus grupuri regionale cu participarea a 136 reprezentanți ai grupului țintă. 

 

Locație

Data

Număr de participanți

1. Focus-grup Timișoara

26 mai 2015

17 participanți

2. Focus-grup Craiova

27 mai 2015

17 participanți

3. Focus-grup Ploiești

28 mai 2015

17 participanți

4. Focus-grup Cluj Napoca

03 iunie 2015

18 participanți

5. Focus-grup Brașov

05 iunie 2015

18 participanți

6. Focus-grup Piatra Neamț

08 iunie 2015

18 participanți

7. Focus-grup Constanța

09 iunie 2015

15 participanți

8. Focus-grup București

10 iunie 2015

16 participanți

 

 

1. Focus-grup Timișoara 26 mai 2015 

 

 

 

2. Focus-grup Craiova – 27 mai 2015

 

 

 

3. Focus-grup Ploiești  – 28 mai 2015

 

 

 

 

4. Focus-grup Cluj-Napoca – 03 iunie 2015

 

 

5. Focus-grup Brasov  – 08 iunie 2015

 

 

6. Focus-grup Piatra Neamț  – 08 iunie 2015

 

 

7. Focus-grup Constanța – 09 iunie 2015

 

 

8. Focus-grup București  – 10 iunie 2015

 

 

Raport de prognoza privind modalitati de debirocratizare a sistemului de invatamant preuniversitar