Rezultate

Rezultate aşteptate

 

 • sistem informatic operaţional;
 • 60 de sesiuni de instruire desfăşurate;
 • 200 persoane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi din instituţiile coordonate instruite;
 • 210 persoane din cadrul inspectoratelor judeţene şi din cadrul inspectoratului municipiului Bucureşti instruite;
 • 1000 persoane din unităţile de învăţământ preuniversitar instruite;
 • 41 interviuri la nivelul inspectoratelor judeţene şi la nivelul consiliilor locale;7
 • interviuri la nivelul municipiului Bucureşti (inspectorat şcolar, consiliu local);
 • 1 interviu la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale;
 • 1 studiu naţional rezultat în urma interviuriurilor;
 • 1 set de proceduri şi indicatori de asigurare şi menţinere a calităţii;
 • 8 focus grupuri;
 • 1 raport de prognoză privind modalităţi de debirocratizare a sistemului de învățământ preuniversitar;
 • 1 seminar național;
 • 1 set de proceduri pentru asigurarea calității în sistemul educațional și debirocratizarea învățământului preuniversitar;
 • 1 studiu privind calitatea sistemelor educaționale la nivel internaţional – indicatori relevanți;
 • 1 studiu privind evaluarea calității din perspectiva descentralizării – modele europene.