Activitati


Activități

 

 • Managementul proiectului
  • Activitatea de management a proiectului
  • Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie şi contractare
  • Activități de informare, comunicare  şi publicitate

 

 • Implementarea iniţiativelor privind îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice orientate către beneficiarii sistemului educational
  • Realizarea studiului la nivel naţional despre managementul serviciilor publice din educație și gestiunea datelor la nivelul învăţământului preuniversitar.
  • Elaborarea unui set de proceduri de asigurare şi menţinere a calităţii în educaţie
  • Colectare de sugestii și propuneri de la societatea civilă/organizațiile profesionale privind elaborarea de proceduri in vederea debirocratizarii sistemului de învățământ preuniversitar
  • Elaborarea de proceduri și reguli privind asigurarea calității în educație prin inspecția școlară și pentru debirocratizarea învățământului preuniversitar

 

 • Dezvoltarea şi implementarea unui sistem informatic integrat de management al educaţiei pentru sprijinirea procesului de descentralizare a învăţământului
 • Instruirea utilizatorilor naţionali în vederea utilizării soluţiei informatice precum şi derularea sesiunii de conştientizare cu privire la dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse
 • Auditul  proiectului