Grup Tinta

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de:

  • angajaţi ai MEN de la nivel central şi ai instituţiilor aflate în coordonarea MEN la nivel central;
  • angajaţi ai inspectoratelor şcolare, judeţene şi cel al municipiului Bucureşti;
  • directori din unităţi de învăţământ  preuniversitar.

 

   Sistemul va contribui la îmbunătăţirea şi standardizarea proceselor de evaluare din învăţământul preuniversitar, la consolidarea managementului instituţional şi la creşterea nivelului de implicare a diferiţilor actori relevanţi din domeniul educaţional. Sistemul va permite o mai bună vizibilitate şi transparenţă în următoarele privințe:

  • comunicarea şi interacţiunea cu societatea civilă;
  • gestiunea şi prelucrarea documentelor de inspecţie şi control periodic la nivelul unităţilor de învăţământ;
  • raportarea şi generarea de indicatori de calitate cu privire la activităţile de inspecţie şi control în sistem;
  • gestiunea portofoliului profesorului;
  • gestiunea programelor şcolare CDS şi CDL, gestionate la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi al comunităţilor locale;
  • gestiunea programelor şi a curricumului specific pentru fiecare disciplină opţională;
  • gestiunea proiectelor şi a activităţilor extracurriculare derulate la nivelul unităţilor de învăţământ.

 

Beneficiile implementării proiectului

 

     Sistemul va oferi unităţilor de învăţământ posibilitatea unei evaluări corecte, compatibile şi unitare care le va permite să facă faţă concurenţei din mediul educaţional, în condiţiile finanţării per elev impuse de procesul de descentralizare, să se bucure de prestigiu în plan local, regional, naţional, european, să obţină informaţii comparabile necesare în ierarhizarea unităţilor de învăţământ din aceeaşi categorie, precum şi să revigoreze încrederea în şcoală şi în educaţia din România, ca mijloc de promovare socială.

     Pentru cadrele didactice, sistemul va permite consolidarea recunoaşterii sociale, a statutului şi a respectului profesional, recunoaşterea în carieră, obţinerea şi menţinerea încrederii elevilor şi a părinţilor.

    Din punctul de vedere al participanţilor direcţi la actul educaţional, elevii şi, implicit, părinţii, sistemul le va oferi acestora posibilitatea de a selecta instituţia de învăţământ potrivită şi de a candida cu succes pentru continuarea studiilor, de a avea încredere că şcoala aleasă poate determina progresul dorit.

    Implementarea proiectului va conduce la debirocratizarea sistemului de învăţământ preuniversitar şi la creşterea nivelului de încredere a cetăţenilor în serviciile oferite de sistemul de învăţământ, prin implementarea unui sistem transparent de management al calităţii. Acesta va conduce atât la o informare corectă şi rapidă a persoanelor interesate (părinţi, elevi, cadre didactice), cât şi la creşterea eficienţei serviciilor educaţionale prin descentralizarea proceselor decizionale administrative din sistemul de învăţământ preuniversitar.