Obiective

Obiectivul general al proiectului

        Este constituit de realizarea unui pachet metodologic pentru îmbunătăţirea evaluării interne şi externe prin dezvoltarea unui sistem suport în vederea creşterii calităţii în furnizarea serviciilor educaţionale.

 

 

Obiective specifice ale proiectului vizează:

  • dezvoltarea capacităţii organizaţionale a MEN şi a organizaţiilor din sistemul educaţional prin utilizarea unei soluţii informatice în vederea creşterii eficienţei şi comunicării între toţi actorii implicaţi în sistemul educaţional;
  • standardizarea proceselor de evaluare cantitativă a învăţământului;
  • consolidarea managementului instituţional prin introducerea şi implementarea unui sistem de indicatori specifici pentru creşterea calităţii serviciilor în managementul educaţional;
  • creşterea transparenţei şi implicarea tuturor actorilor relevanţi (părinţi, elevi, sindicate) ai sistemului de educaţie în procesele cheie privind calitatea în sistemul educaţional  preuniversitar;
  • sprijinirea procesului de descentralizare prin implementarea unor instrumente de management al calităţii serviciilor educaţionale.